Luister naar

Tweede Kamer wil geen verbod op thuisonderwijs

Nieuws
DEN HAAG - Een Kamermeerderheid wil dat er een mogelijkheid blijft voor ouders om thuis onderwijs te geven. In het debat over de onderwijsvrijheid ging het verder lang over een acceptatieplicht voor scholen.
Aaldert van Soest
maandag 29 september 2014 om 19:41
Tweede Kamer wil geen verbod op thuisonderwijs
Tweede Kamer wil geen verbod op thuisonderwijs

Een dag lang debatteerde de Tweede Kamer maandag met staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) over onderwijsvrijheid. Uitgangspunt was een advies van Onderwijsraad over de toekomst van artikel 23 van de Grondwet.

De raad stelde voor het stichten van bijzondere scholen niet langer te beperken tot een aantal godsdienstige richtingen, maar het voor elke groep ouders mogelijk te maken een school op te richten rond een levensbeschouwelijk of pedagogisch concept. Kort voor het debat haalde de PvdA echter weer een oud initiatief-wetsvoorstel uit de kast, dat aan bijzondere scholen de verplichting wil opleggen alle leerlingen te accepteren. Een groot deel van de discussie spitste zich dan ook toe op dit 'oude' plan, dat al tien jaar op de plank ligt in de Kamer.

verworden

PvdA-Kamerlid Loes Ypma, die het voorstel samen met D66, SP en GroenLinks wil indienen, vindt dat artikel 23 is 'verworden' tot een recht voor schoolbesturen om ouders te kiezen, terwijl het een recht van ouders zou moeten zijn om een school te kiezen. Bijzondere scholen mogen volgens haar niet verder gaan dan ouders te vragen de grondslag te onderschrijven.

De christelijke partijen wierpen haar tegen dat hier de onderwijsvrijheid in de kern wordt aangetast. 'Een kleine groep scholen gaat zo ver dat ze van ouders vragen de grondslag te onderschrijven', stelde Michel Rog (CDA). 'Dat gaat ver, maar raakt de identiteit van die scholen. Onderwijsvrijheid houdt in dat zij dat recht hebben.' Joël Voordewind (ChristenUnie) vroeg zich af of een joodse school dan ook islamitische leerlingen moet aannemen. Ook de PVV schaarde zich in het kamp van de christelijke partijen.

Staatssecretaris Dekker vroeg zich af voor welk probleem een acceptatieplicht een oplossing biedt. 'Waar speelt dit probleem feitelijk?'. Maar zijn partijgenoot, VVD-Kamerlid Karin Straus, zei een acceptatieplicht een 'prima idee' te vinden. 'Respecteren van de grondslag is voldoende', vindt ze. Als de indieners een wet weten te formuleren waar ook de liberalen zich achter scharen, is er een Kamermeerderheid voor. Wel wordt vooraf een advies gevraagd aan de Onderwijsraad, waardoor het nog wel even kan duren voor het zover is.

thuisonderwijs

In reactie op het advies van de Onderwijsraad had de staatssecretaris bekendgemaakt dat hij de mogelijkheid voor thuisonderwijs wil afschaffen. Ouders kunnen nu op grond van een richtingsbezwaar vrijstelling krijgen van de leerplicht. Daarvan maken sommige ouders misbruik, aldus Dekker. De Tweede Kamer oordeelde echter unaniem dat er een mogelijkheid moet blijven voor thuisonderwijs. De meeste partijen pleiten voor inspectietoezicht op deze vorm van onderwijs.

Straus stelde voor thuisonderwijs te definiëren als 'afstandsonderwijs'. Het zou wat haar betreft niet alleen mogelijk moeten zijn om religieuze redenen, maar ook als er een bijvoorbeeld medische reden is. 'Wel moet het altijd een uitzondering blijven.' Dekker zegde toe opnieuw onderzoek te doen naar de mogelijkheden van thuisonderwijs, maar bleef terughoudend.


Leerlingvervoer

Het door de overheid bekostigde leerlingenvervoer op grond van geloofsovertuiging blijft voorlopig nog bestaan. Hoewel de meeste seculiere partijen vinden dat ouders dit zelf moeten betalen, gaat staatssecretaris Sander Dekker, op verzoek van PvdA en VVD, eerst onderzoek doen naar een aantal mogelijke scenario's. Zelf vindt Dekker ook dat de overheid hiervoor eigenlijk niet moet opdraaien, maar hij vindt dit niet het goede moment dit vervoer af te schaffen. Dat heeft te maken met de maatregelen rond de bevolkingskrimp. Veel scholen in krimpgebieden moeten daardoor fuseren of sluiten. 'Ik wil die initiatieven nu niet belasten met een principiële discussie over leerlingenvervoer', aldus de staatssecretaris.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

'Homogenezing', acceptatieplicht of 'voltooid leven': hierom worden deze omstreden wetsvoorstellen doorgezet

'Homogenezing' verbieden, een acceptatieplicht voor christelijke scholen, of 'voltooid leven'. De Raad van State is kritisch, maar libertijnse partijen gaan ermee door. Wetgeving is een voertuig van ideologie geworden.

Afbeelding

CDA-fractie wil af van Randstaddenken: overheid moet actief opkomen voor de regio

De kloof tussen stad en platteland is een te simpel beeld. De ongelijkheid in Nederland zit ingewikkelder in elkaar. Die ongelijkheid is ook het gevolg van overheidsbeleid dat zich liet leiden door rendementsdenken.

Afbeelding

Israël-liefde domineert bij de ChristenUnie. Maar er zijn steeds meer vraagtekens

In de ChristenUnie wordt opnieuw het debat aangezwengeld over het Israël-standpunt. Bijbelse beloften en hedendaagse politiek lopen in die gevoelige discussie door elkaar heen. ‘Over Israël praten is ingewikkeld.’

Afbeelding

Zeeland op weg naar de verkiezingen. 'Overal waar jodiumpillen worden uitgedeeld, moeten mensen mee kunnen praten'

Twaalf unieke provincies, met elk hun eigen sores en regionale karakter. Op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen zoekt het Nederlands Dagblad uit welke kwesties er spelen. Vandaag: Zeeland.

Afbeelding

Voormalig SGP'er Hans van de Breevaart begint als onderzoeker bij FVD

Oud-SGP’er Hans van de Breevaart start met ingang van deze maand bij het Renaissance Instituut, het Wetenschappelijk Instituut van de rechts-populistische partij Forum voor Democratie (FVD).

Afbeelding

Regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid lijden en niet meer kunnen werken

Er komt een regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid-klachten lijden en niet meer kunnen werken. Hoe de regeling eruit komt te zien, wordt binnenkort duidelijk.