*

Coalitie vreest de nacht van Duivesteijn

DEN HAAG - PvdA-senator Adri Duivesteijn kan het kabinet vandaag in een lastig parket brengen door tegen de verhuurdersheffing voor corporaties te stemmen. Sommigen speculeren al over de nacht van Duivesteijn.

advertentie