*

CDA: opvang voor sommige illegalen

DEN HAAG - Het CDA wil dat de Rijksoverheid de opvang van sommige uitgeprocedeerde asielzoekers voor z'n rekening neemt. 'Je kunt gemeenten niet opzadelen met de gevolgen van een tekortschietend terugkeerbeleid.'

advertentie