Commissie-Kuiper kritisch over privatiseringen

DeN HAAG - De Nederlandse burger noemt negatieve termen als hem gevraagd wordt naar zijn mening over verzelfstandigde of geprivatiseerde diensten van de overheid.

Politiek

meer ‘Politiek’