Luister naar

Opschieten met verdrag gehandicapte

Nieuws
DEN HAAG - De ChristenUnie wil dat de regering een verdrag van de Verenigde Naties voor gehandicapten zo snel mogelijk ratificeert. Volgens de partij is het voor hen nog steeds niet mogelijk om volledig mee te doen in de samenleving.
redactie politiek
donderdag 25 oktober 2012 om 08:38

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber dient over twee weken, bij de behandeling van de Volksgezondheidsbegroting, een motie in waarin zij de regering oproept tempo te maken met de bekrachtiging van het verdrag. Nederland heeft het verdrag in 2007 al ondertekend. Bij de ratificatie van een verdrag worden de gemaakte afspraken verankerd in de Nederlandse wetgeving.

Beperkten willen dolgraag deelnemen aan de samenleving, zegt Dik-Faber. Maar ondanks dat er al veel verdragen zijn, is het nog steeds niet mogelijk om volledig mee te doen, bijvoorbeeld op het gebied van werk, mobiliteit en recreatie.

participeren

Het verdrag heeft volgens haar twee consequenties, een juridische en een niet-juridische. Allereerst is het de erkenning van de overheid van mensen met een beperking en het oog hebben voor hun wil om te participeren in de samenleving. Maar om te participeren hebben mensen met een beperking rechten nodig, en moeten ze een beroep op de rechter kunnen doen als ze die rechten niet krijgen.

Over de reden dat de regering het verdrag nog niet geratificeerd heeft, tast Dik-Faber in het duister. Vrijwel alle Europese landen hebben het verdrag volgens het Kamerlid al geratificeerd, waarna de landen de bestaande regelgeving aanpassen. In Nederland gebeurt dat precies andersom. Maar ik vind dat een verkeerde volgorde. Het duurt veel te lang.

goed geregeld

Ook de Landelijke Cliëntenraad (LCR) pleit ervoor dat het verdrag snel bekrachtigd wordt. Dat is vooral op het gebied van arbeidsparticipatie belangrijk, stelt voorzitter Gerrit van der Meer. Het kabinet legt er altijd nadruk op dat iedereen aan het werk moet gaan, ook mensen met een beperking. Dan moet dat ook goed geregeld zijn. Nu zijn de maatregelen voor beperkten nog een voorziening vanuit de overheid, het VN-verdrag zorgt dat dat rechten worden.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

BBB bestormt ook de waterschappen en dat kan tot pittige discussies leiden

De BoerBurgerBeweging heeft ook de waterschapsverkiezingen gewonnen, al werd de partij van Caroline van der Plas niet in alle 21 waterschappen de grootste. Dat belooft pittige discussies tussen boeren en natuurbeschermers.

Afbeelding

Adri Duivesteijn,1950-2023

Adri Duivesteijn, voormalig Tweede Kamerlid, wethouder en senator namens de PvdA, is vrijdag overleden. Duivesteijn is 72 jaar geworden. Hij leed al jaren aan prostaatkanker.

Afbeelding

Overmacht BBB en coalitiekansen verschillen sterk per landsdeel

Pas na anderhalve dag tellen was er zekerheid: overal is BBB de grootste, ook in de Randstad.

Afbeelding

Caroline van der Plas won. 'Mam, realiseer jij je dat je binnen een jaar premier kan zijn?'

In haar achtertuin in een volksbuurt in Deventer vertelt Caroline van der Plas twee dagen na de verkiezingen over de druk op haar schouders, lonkend premierschap en een partijstandpunt dat wordt ingetrokken.

Afbeelding

ChristenUnie-raadslid in Ermelo treedt af uit onvrede over landelijk partijbeleid

Het Ermelose gemeenteraadslid Dick Tillema treedt af omdat hij het principieel oneens is met het landelijk partijbeleid. Tillema werd een jaar geleden nog voor een tweede termijn in de raad van Ermelo gekozen.

Afbeelding

Hoe moet het CDA verder na de dreun? 'We zijn in de marge van de politieke invloed terechtgekomen'

Na eerder stembusverlies ontglippen nu ook de provincies aan het CDA: bij de verkiezingen van deze week verloren de christendemocraten opnieuw. Wat is er nodig voor een trendbreuk die gunstig uitpakt voor de partij?