Opsluiten van vreemdelingen inhumaan

DEN HAAG - De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer hekelt de vreemdelingendetentie in een rapport gericht aan ministers Gerd Leers (Immigratie) en Ivo Opstelten (Justitie). Deze maatregel beoordeelt de Ombudsman als 'inhumaan'.

Politiek

meer ‘Politiek’