*

Opsluiten van vreemdelingen inhumaan

DEN HAAG - De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer hekelt de vreemdelingendetentie in een rapport gericht aan ministers Gerd Leers (Immigratie) en Ivo Opstelten (Justitie). Deze maatregel beoordeelt de Ombudsman als 'inhumaan'.

Politiek

meer ‘Politiek’

advertentie