*

Advies: Belasting op plezierjacht

DEN HAAG - Eigenaren en huurders van 300.000 grotere plezierboten moeten meebetalen aan onderhoud en verbetering van de recreatievaarwegen in Nederland.

advertentie