*

WW komt deels in handen van verzekeraars

DEN HAAG - De nu nog publieke werkloosheidsverzekering komt voor een deel in handen van verzekeraars. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid voert daarover gesprekken met het Verbond van Verzekeraars. Werknemers zouden zich voortaan moeten verzekeren voor risico dat ze werkloos worden als ze arbeidsongeschikt raken.

advertentie