'Ik wantrouw de Haagse beleidswerkelijkheid'

AMSTERDAM - ,,Een populistische correctie op de politiek acht ik noodzakelijk en wenselijk. Gebeurt dat niet dan dreigt de kloof tussen gewone burgers en de Haagse politiek tot gevaarlijke proporties uit te groeien.'' Deze stelling komt uit de mond van Ren Cuperus, medewerker van de denktank van de PvdA, de Wiardi Beckmanstichting (WBS).

Politiek

meer ‘Politiek’