Rouvoet: geen kunstje, het is de overtuiging | Nederlands Dagblad

Rouvoet: geen kunstje, het is de overtuiging

DEN HAAG - Bij André Rouvoet 'prevaleert beschaving in woord en gebaar' en 'de kracht van diepe overtuiging'. Met die lofzang is de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid deze week uitgereikt aan de fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer.