Nicolaï vlagt op 9 mei voor Europa

DEN HAAG - Zou een Europese vlag Europa dichter bij de burgers kunnen brengen? Staatssecretaris Nicolaï hijst haar elke negende mei, de dag van Europa. ,,Maar laten we ons geen illusie maken: daarmee vergroten we de betrokkenheid van burgers bij Europa niet.''

Politiek

meer ‘Politiek’