*

'Afstand politiek en burger is te klein'

DEN HAAG - De afstand tussen de politiek en de burger is eerder te klein dan te groot. Politici laten hun agenda te veel bepalen door de waan van de dag. Dat stelt Herman Tjeenk Willink, vice-voorzitter van de Raad van State, in een interview met het blad Christen Democratische Verkenningen.

advertentie