*

'Dijken nog lang niet veilig'

DEN HAAG - Een jaar na de dijkdoorbraak in Wilnis zijn veel secundaire dijken nog niet veilig. Dijken staan wel meer in de belangstelling van bestuurders, maar er is nog onvoldoende politieke en financiële wil om de dijken ook daadwerkelijk in goede staat te brengen.

advertentie