*

Conflict in kabinet over Antillen

DEN HAAG - In het kabinet-Balkenende is verdeeldheid ontstaan over het beleid ten aanzien van criminele Antilliaanse jongeren. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken pleit in een notitie die vandaag in de ministerraad wordt besproken voor verplichte inburgering als voorwaarde voor toelating en eventueel verwijdering van Antillianen die veel overlast veroorzaken.