In 2006 kiest volk burgemeester | Nederlands Dagblad

In 2006 kiest volk burgemeester

DEN HAAG - De door het volk gekozen burgemeester kan gewoon in 2006 worden ingevoerd, zoals het kabinet voor ogen staat. Dat is de strekking van een advies van de Raad van State (RvS), dat later vandaag wordt behandeld in de ministerraad.