Bos vreest verlies PvdA

DEN HAAG - PvdA-leider Bos is bang dat in Amsterdam ontvreden PvdA-kiezers de partij over tweeëneenhalf jaar de rug zullen toekeren, zoals dat in 2002 in Rotterdam gebeurde.

Politiek

meer ‘Politiek’