Hoop voor christenen in Turkije

DEN HAAG - De Turkse regering overweegt christenen en andere niet-islamitische minderheden via positieve discriminatie te benoemen in overheidsfuncties. Ook wil ze lagere overheden opnieuw wijzen op het feit dat discriminatie op grond van geloof strafbaar is.

Politiek

meer ‘Politiek’