*

'Theocraten passen in democratie'

AMERSFOORT - Theocratie is geen alternatieve regeringsvorm. Politici die zich in de Nederlandse democratie laten kennen als theocraten zijn juist zeer betrouwbare staatsburgers omdat ze het wereldlijk overheidsgezag zien als van God gegeven. Veranderingen die ze in politieke zin nastreven, mogen nooit met geweld gepaard gaan.

Politiek

meer ‘Politiek’

advertentie