*

Eerste Kamer akkoord met hoofdlijnen zorgstelsel

DEN HAAG - Nederland krijgt per 1 januari 2006 een nieuw zorgstelsel. Er komt één verplichte basisverzekering voor iedereen. Het verschil tussen de particuliere en ziekenfondspolis verdwijnt. Een senaatsmeerderheid verzet zich daar niet langer tegen, bleek dinsdagavond. Volgende week volgt de officiële stemming.