*

Ruzie over referendum voorlopig gesust

DEN HAAG - De ruzie in het kabinet over de invoering van een landelijk referendum is voorlopig gesust. Het kabinet heeft besloten de mogelijke invoering van een referendum over te laten aan de Tweede Kamer. Daarbij zijn alle partijen vrij om een eigen standpunt in te nemen.