*

ChristenUnie en SGP tegen uitsluiten doodstraf

DEN HAAG - De fracties van de ChristenUnie en de SGP in de Eerste Kamer zijn er tegen dat de doodstraf onder alle omstandigheden wordt uitsloten. Daarom hebben ze tegen het 'Protocol nr.13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens' gestemd.