*

Wijn oneens met Kamer over accijns

DEN HAAG - Staatssecretaris Wijn (Belastingen) heeft een conflict met de regeringspartijen in de Tweede Kamer over de verlaging van accijns op sterke drank. De fracties van CDA, VVD en D66 willen die met 15 procent verlagen. Wijn benadrukte gisteren in een debat in de Kamer dat daar geen geld voor is.