*

Commissie-Schutte brengt kloof in kaart

AMERSFOORT - Oud-Tweede-Kamerlid Gert Schutte (GPV) gaat voor de ChristenUnie de kloof tussen burger en politiek in kaart brengen. Een negenkoppige commissie gaat onder zijn leiding onderzoek doen naar het functioneren van het democratisch bestel in Nederland.