*

Kabinet: advies kinderopvang

DEN HAAG - Het kabinet vraagt nog advies aan de Onderwijsraad en het Centraal Planbureau (CPB) over kinderopvang op scholen voordat dit per 1 januari 2007 ingevoerd wordt. Als uit de adviezen blijkt dat er nog te veel obstakels zijn, kan de kinderopvang in 2007 ook in stappen gestalte krijgen.

advertentie