SGP: aandacht voor gezin | Nederlands Dagblad

SGP: aandacht voor gezin

DEN HAAG - De sollicitatieplicht van alleenstaande ouders in de bijstand moet worden afgeschaft.