Wethouders 1

Het kon wel eens een rampjaar worden voor wethouders. Dat zegt tenminste het blad Binnenlands Bestuur naar aanleiding van zijn eigen jaarlijkse wethoudersonderzoek. Het aantal wethouders dat vrijwillig of gedwongen is opgestapt, is in een jaar verdubbeld. In 2007 vertrokken 131 wethouders, van wie er niet minder dan 77 het veld ruimden na een politieke vertrouwensbreuk. In 2006 stapten er nog 53 wethouders op van wie 29 om politieke redenen.

Politiek

meer ‘Politiek’