CDA’ers nemen conservatieve denken van Buma onder vuur

Met zijn veelbesproken HJ Schoo-lezing ‘Verwarde tijden die om richting vragen’, heeft CDA-leider Sybrand Buma een kans gemist. Paul van Geest en Ernst Hirsch ­Ballin, twee prominente CDA’ers, nemen in het deze week te verschijnen partijblad Christen Democratische Verkenningen Buma’s lezing onder vuur.

Politiek

meer ‘Politiek’