Veel partijprogramma’s strijdig met rechtsstaat

Veertig procent van de verkiezingsprogramma’s bevat voorstellen die niet door de beugel kunnen. Partijen doen voorstellen die in strijd zijn met de rechtsstaat. Het gevolg is dat burgers in Nederland in hun rechten worden aangetast.

Politiek

meer ‘Politiek’