*

Wilders’ uithaal naar rechters ‘geen punt’

Met zijn kritiek op ‘de neprechtbank’ en ‘PVV-hatende’ rechters heeft Geert Wilders tijdens het ‘minder-minderproces’ slechts gebruikgemaakt van de ruimte die de wet hem biedt. Van een serieuze ondermijning van het rechtssysteem is geen sprake.