Bellende politicus is geen verdachte

Carola Schouten vond ‘het lek’ niet, en dus wilde een aantal fracties zelf het onderzoek ter hand nemen. Maar het bekendmaken van de fractievoorzitters die belden met een journalist van de NRC gaat de meeste Kamerleden te ver.

Politiek

meer ‘Politiek’