*

Hulp voor bedreigde lokale bestuurders

De rijksoverheid gaat lokale bestuurders, die steeds vaker persoonlijk worden geïntimideerd of bedreigd, met raad en daad terzijde staan.