Luister naar

Asscher praat met Facebook en Twitter over discriminatie

Nieuws
Den Haag
Piet H. de Jong
woensdag 9 september 2015 om 20:19

Minister Lodewijk Asscher (Integratie) wil racisme en discriminatie op sociale media tegengaan. Volgende maand organiseert hij een ‘expertmeeting’, waarvoor hij ook verantwoordelijken van Twitter en Facebook uitnodigt om mee te denken over dit maatschappelijk probleem.

De bewindsman reageerde op een pleidooi van de fracties van PvdA en SP. Zij willen dat de overheid optreedt tegen wat SP’er Sadet Karabulut de ‘racistische vuilspuiterij’ op de sociale media noemde.

De drempel op Twitter en Facebook om iets te schrijven is heel laag, erkende de minister. ‘Vaak is dat heel mooi’, zei hij, ‘Maar soms zijn de uitingen strafbaar.’ Tussen die uitersten zit een breed, grijs gebied. Asscher wil daarover graag het gesprek met de internetproviders aangaan. Hij beklemtoonde dat hij zich absoluut niet wil mengen in de vrije meningsuiting, die ook geldt voor het internet.

Tamara van Ark (VVD) toonde zich woensdag in het Kamerdebat zeer beducht voor een overheid die wil ingrijpen in dergelijke discussies. ‘Wat is de meerwaarde van de overheid als de samenleving zelf het debat hierover voert?’ De minister gaf aan dat hij het als bewindsman van integratie tot zijn taak rekent het debat over dit maatschappelijk fenomeen te ‘faciliteren’.

Een van de vragen op de expertmeeting zal zijn wat de taak van de internetproviders is, wanneer is vastgesteld dat er sprake is van ‘illegale content’ op Twitter of Facebook. Er bestaat al een gedragscode, maar die is niet duidelijk over de rol van de providers, nadat een klacht over racisme of discriminatie is toegewezen.

Minister Ronald Plasterk (coördinerend bewindsman op het gebied van discriminatie) liet de Kamer weten dat de bereikbaarheid van plaatselijke antidiscriminatievoorzieningen is verbeterd. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Hoe 'voltooid leven' al steeds meer verweven raakt met de huidige euthanasiepraktijk

De maatschappelijke opvattingen over zelfbeschikking en 'voltooid leven' raken steeds meer verweven met de bestaande euthanasiepraktijk. Is er wel een aparte stervensregeling nodig voor mensen die 'klaar met leven' zijn?

Afbeelding

Uitvoeringsorganisaties hekelen spreidingswet in huidige vorm: 'Daar passen wij voor'

De wet om asielzoekers te verdelen over gemeenten is hard nodig om de opvangcrisis te bezweren, maar in zijn huidige vorm te onuitvoerbaar en complex, zeggen uitvoerende organisaties donderdag in een rondetafelgesprek.

Afbeelding

Hoe de nieuwe ChristenUnie-leider Mirjam Bikker een ander spoor kiest dan Gert-Jan Segers

Sterk inhoudelijk, maar ook met een zekere lichtheid, probeert Mirjam Bikker haar rol als ChristenUnie-aanvoerder op te bouwen. Hoe doet zij het tot nu toe? ‘Ik vind haar een mooi gezicht voor de partij.’

Afbeelding

Weerwind in actie voor vrouwengevangenis

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) neemt maatregelen om grensoverschrijdend gedrag in vrouwengevangenissen tegen te gaan.

Afbeelding

Echte werk voor pensioen begint nu: vier uitdagingen waar het nieuwe stelsel mee te maken krijgt

Nu de politieke discussie over de pensioenwet voorbij is, begint het echte werk pas. Bij de stemming tekende zich dinsdagavond in de Eerste Kamer een meerderheid af voor de grootste hervorming van het stelsel ooit.

Afbeelding

Afrika wordt een wereldspeler en verdient een strategie, vindt het kabinet. Wat staat erin?

Voor het eerst ligt er een Nederlandse Afrika-strategie, die een visie schetst op hete hangijzers als migratiestromen en de strijd om grondstoffen. Eén van de grote thema’s is migratie.