*

De politieke asielimpasse en de werkelijkheid

De VVD wil asielzoekers liefst buiten Europa houden; de PvdA bepleit bij monde van partijleider Diederik Samsom – donderdag in de NRC – één gezamenlijke Europese opvang. Ziedaar de impasse in het Nederlandse asielbeleid.