Groene partijleden eens over klimaatparagraaf | Nederlands Dagblad

Groene partijleden eens over klimaatparagraaf

Er komt een variabele wegenbelasting op basis van kilometers en uitstoot, milieudoelen worden in de wet vastgelegd en er wordt een netwerk van aaneengesloten natuur aangelegd. Verder gaan alle kolencentrales dicht, wordt de Groningse gaswinning minimaal en wordt er na 2025 geen fossiel aangedreven voertuig meer verkocht.