*

Vijfminutenregistratie in wijkzorg verdwijnt

Wijkverpleegkundigen worden verlost van veel administratieve rompslomp. De door velen gehate vijfminutenregistratie wordt afgeschaft, zodat zij niet meer minutieus verslag hoeven te doen van hun werkzaamheden gedurende de dag.

advertentie