Luister naar

Christelijke partijen willen geen kortere partneralimentatie

Nieuws
De Tweede Kamer wil de partneralimentatie na een echtscheiding terugbrengen van twaalf naar vijf jaar. Een voorstel van die strekking van VVD, D66 en PvdA kan rekenen op een ruime meerderheid, bleek donderdag tijdens een debat.
Petra Noordhuis
vrijdag 7 december 2018 om 10:30

Den Haag

De initiatiefnemers rekenden al op brede steun en lijken die te krijgen van in ieder geval GroenLinks, de SP en de PVV.

De christelijke partijen zijn kritisch. De SGP gaat tegenstemmen, de ChristenUnie en het CDA beraden zich nog.

Het CDA vindt dat de wet te veel van emancipatie uitgaat die er nog niet is. Er zijn nog veel gezinnen met een traditionele rolverdeling.

ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf vindt dat de wet voorbijgaat aan gezinnen waarin de vrouw het huishouden doet en voor de kinderen zorgt en de man het inkomen verdient. Deze keuze tijdens het huwelijk heeft volgens haar ook gevolgen voor de verantwoordelijkheden ná dat huwelijk.

SGP-leider Kees van der Staaij noemt de wet ‘vrouwonvriendelijk’. Hij vindt het naïef om te denken dat alle gescheiden vrouwen met kinderen zelf wel voor voldoende inkomen kunnen zorgen.

De meerderheid van de Kamer vindt dat nu in te veel gevallen ex-echtgenoten, veelal mannen, onterecht twaalf jaar alimentatie moeten betalen terwijl hun ex-echtgenoten zelf kunnen rondkomen. Er komen uitzonderingen voor mensen die minder kans hebben na een echtscheiding snel in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Bijvoorbeeld doordat zij al wat ouder zijn, lang niet gewerkt hebben of voor kinderen jonger dan 12 jaar zorgen. Zij kunnen langer een beroep doen op alimentatie.

De Tweede Kamer stemt volgende week over de initiatiefwet. Het is de bedoeling dat die begin 2020 van kracht wordt. Voor echtparen die voor die tijd uit elkaar gaan, blijven de huidige regels gelden. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Wiersma tracht Kamer gerust te stellen: Lentekriebels-lessen zijn heus wel aangepast aan de leeftijd

Zonder uit te willen sluiten dat er weleens iets mis gaat, heeft het kabinet geen probleem met de seksuele voorlichting die deze week op veel basisscholen wordt gegeven, stelde minister Wiersma in de Tweede Kamer.

Afbeelding

CDA in crisissfeer: 'Met het verhaal is niets mis, maar het is té laat en té zwak gecommuniceerd'

Na opnieuw een verkiezingsnederlaag hangt al dagen een crisissfeer in het CDA. Dinsdag praat de CDA-top met afdelingsvoorzitters over de desastreus verlopen verkiezingen. Hoe moet het verder en met welke leider?

Afbeelding

BBB bestormt ook de waterschappen en dat kan tot pittige discussies leiden

De BoerBurgerBeweging heeft ook de waterschapsverkiezingen gewonnen, al werd de partij van Caroline van der Plas niet in alle 21 waterschappen de grootste. Dat belooft pittige discussies tussen boeren en natuurbeschermers.

Afbeelding

Adri Duivesteijn,1950-2023

Adri Duivesteijn, voormalig Tweede Kamerlid, wethouder en senator namens de PvdA, is vrijdag overleden. Duivesteijn is 72 jaar geworden. Hij leed al jaren aan prostaatkanker.

Afbeelding

Overmacht BBB en coalitiekansen verschillen sterk per landsdeel

Pas na anderhalve dag tellen was er zekerheid: overal is BBB de grootste, ook in de Randstad.

Afbeelding

Caroline van der Plas won. 'Mam, realiseer jij je dat je binnen een jaar premier kan zijn?'

In haar achtertuin in een volksbuurt in Deventer vertelt Caroline van der Plas twee dagen na de verkiezingen over de druk op haar schouders, lonkend premierschap en een partijstandpunt dat wordt ingetrokken.