Luister naar

Wat staat er in het VN-migratiepact? Veel komt aan op de interpretatie van de tekst

Nieuws
Komende week gaat de Nederlandse regering in Marokko akkoord met het Pact van Marrakesh. De kern ervan is dat migratie via internationale samenwerking in betere banen moet worden geleid. Volgens critici is het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration niet zo onschuldig en worden migranten Europa door de strot geduwd. Veel komt aan op de interpretatie van de tekst, zo blijkt. Tijd om het 34 pagina’s tellende VN-pact, terug te vinden op de site van de rijksoverheid, tegen het licht te houden.
Ruurd Ubels
zaterdag 8 december 2018 om 03:00
Wat staat er in het VN-migratiepact? Veel komt aan op de interpretatie van de tekst
Wat staat er in het VN-migratiepact? Veel komt aan op de interpretatie van de tekst afp / Fadel Senna

Marrakesh

stelling 1: de soevereiniteit van staten wordt aangetast.

‘Dit pact presenteert een juridisch niet-bindende samenwerking die voortbouwt op wat de lidstaten zijn overeengekomen in de Verklaring van New York voor Vluchtelingen en Migranten’, staat in artikel 7. Het pact ‘verdedigt de soevereiniteit van staten (...) uit hoofde van het internationale recht’. Artikel 15 werkt dit uit: internationale samenwerking op het terrein van migratie is nodig, maar ‘het pact bevestigt het soevereine recht van staten om hun nationale migratiebeleid zelf te bepalen en bevestigt hun recht om migratie binnen hun rechtsgebied te regelen, in overeenstemming met het internationale recht.’

stelling 2: wie tegen dit pact is, sluit de grenzen voor vluchtelingen.

Het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration gaat niet over mensen die vluchten voor geloofsvervolging o.i.d. Het gaat over wie verhuizen voor werk, studie of een buitenlandse huwelijkspartner. ‘Dit pact verwijst naar migranten’, onderstreept artikel 4. ‘Migranten en vluchtelingen zijn aparte groepen.’

stelling 3: migratie wordt verheerlijkt.

‘Migratie is door de geschiedenis heen een onderdeel geweest van de mensheid’, constateert artikel 8 van het pact. ‘We erkennen dat migratie in onze geglobaliseerde wereld een bron van welvaart, innovatie en duurzame ontwikkeling is. Deze positieve effecten kunnen worden geoptimaliseerd door migratie te reguleren.’ Daarom moeten migranten in staat worden gesteld ‘onze samenlevingen te verrijken met hun menselijke, economische en sociale capaciteiten’, aldus artikel 12.

stelling 4: van migratie wordt een mensenrecht gemaakt.

Het woord ‘mensenrecht’ komt veel voor in het VN-stuk. Maar niet om migratie te duiden, wel om migranten te beschermen. ‘Migranten (ook illegale, red.) hebben universele mensenrechten en fundamentele vrijheden’, bepaalt artikel 4. Tijdens hun migratie hebben ze daarom recht op ‘zorg en bijstand’, vult artikel 12 aan. Verder ‘bevestigen’ de ondertekenaars migranten te willen vrijwaren van ‘discriminatie, inclusief racisme, xenofobie en intolerantie’ (artikel 15) en van ‘uitbuiting, slavernij of kinderarbeid’ (artikel 22).

stelling 5: illegale en legale migratie worden op één hoop gegooid.

‘Binnen hun soevereine jurisdictie kunnen staten onderscheid maken tussen reguliere en niet-reguliere migratie’, meldt artikel 15. In artikel 10 beloven de deelnemende staten migranten te informeren over hun rechten en plichten, opdat zij zich ‘bewust’ zijn ‘van de risico’s van niet-reguliere migratie’. In artikel 27 staat dat nationale grenzen dusdanig ‘beheerd’ moeten worden, dat reguliere migranten doorgang hebben en ‘niet-reguliere migratie wordt voorkomen’.

stelling 6: het pact verplicht alleen rijke landen.

‘Wij verbinden ons ertoe gunstige politieke, economische, sociale en ecologische voorwaarden te creëren voor mensen om een vreedzaam, productief en duurzaam leven in hun eigen land te leiden’, aldus artikel 18. Zo niet, dan dwingen de omstandigheden burgers om ‘elders een bestaan te zoeken door middel van niet-reguliere migratie’. In paragraaf 19 erkennen de deelnemers (in de praktijk vooral armere staten) hun bevolking goed te moeten voorlichten ‘om veilige, ordelijke en reguliere migratie te bevorderen en de risico’s te benadrukken die gepaard gaan met niet-reguliere en onveilige migratie’.

stelling 7: migranten mogen niet meer worden vastgezet.

In artikel 29 ‘verbinden’ de ondertekenaars zich aan de belofte dat ‘detentie in het kader van internationale migratie op gepaste wijze plaatsvindt’. Vastzetten mag als daaraan nationale wetgeving ten grondslag ligt en als deze is gebaseerd op ‘noodzaak, proportionaliteit en individuele beoordelingen’. Wel roept het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration op, detentie pas in te zetten ‘als laatste redmiddel’.

stelling 8: terugsturen van illegale migranten wordt lastiger.

Herkomstlanden erkennen in artikel 37 dat ze ‘actie’ moeten ondernemen om ‘hun onderdanen terug te nemen, hen te identificeren en hun reisdocumenten te geven’.

stelling 10: de VN snoeren kritische journalisten de mond.

Het pact wil ‘onafhankelijke, objectieve en kwaliteitsvolle rapportage’ over migratie via de media ‘bevorderen’, leert artikel 33. Daartoe moeten ‘mediaprofessionals’ worden voorgelicht om zo een ‘open en op feiten gebaseerd publiek debat te bevorderen’. Publieke financiering of materiële steun aan media die specifiek ‘systematisch intolerantie, xenofobie, racisme en andere vormen van discriminatie ten opzichte van migranten verkondigen, moet worden gestopt, met volledige eerbiediging van de vrijheid van de media’.

stelling 9: het pact verbiedt kritiek op migratie.

In artikel 12 wordt erkend dat samenlevingen door migratie ‘demografisch, economisch en sociaal’ veranderen. Zorgen daarover zijn ‘legitiem’.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Adema overleeft motie van wantrouwen; veel irritatie in mestdebat tussen coalitiepartijen D66 en ChristenUnie

Minister Piet Adema (Landbouw) heeft een motie van wantrouwen vanuit de Tweede Kamer overleefd. In een afrondend Kamerdebat over Adema's mestbeleid kwamen D66 en ChristenUnie hard in aanvaring.

Afbeelding

Coalitie gefrustreerd over opstelling linkse partijen in salderingsdebat

In het debat over de salderingsregeling voor zonnepanelen staan de verhoudingen tussen de regeringspartijen en GroenLinks/PvdA op scherp. Met name het feit dat de linkse partijen hun steun koppelen aan ander kabinetsbeleid wekt wrevel.

Afbeelding

Adema diep door het stof. Maar hij weet niet zeker of boeren méér mest mogen blijven uitrijden

Mogen Nederlandse boeren de komende jaren nog méér mest blijven uitrijden? Ondanks alle tumult weet minister Adema dat nog steeds niet zeker. Woensdag ging hij diep door het stof in de Tweede Kamer.

Afbeelding

Wat volgt er na de komma van de excuses voor het slavernijverleden?

Een komma, geen punt, zei premier Mark Rutte over de excuses voor het slavernijverleden die hij 19 december aanbood. Maar wat volgt er precies na die komma, vroeg de Tweede Kamer zich woensdag af.

Afbeelding

Kabinet gokte en verloor in mestconflict met Brussel, maar gaat zelf over de handhaving

Het kabinet ging er voetstoots van uit dat het glasheldere afspraken met de Europese Commissie over het Nederlandse mestbeleid straffeloos kon negeren. Geen gekke gedachte, want lidstaten moeten die EU-wetten zélf handhaven.

Afbeelding

Het kabinet heeft het minimumloon flink verhoogd, 'maar dat is niet genoeg'

Dat zegt Peter Heijkoop namens alle wethouders Sociale Zaken. Heijkoop - die zelf wethouder is in Dordrecht - is vandaag één van de sprekers tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over rondkomen.