Luister naar

‘Maak kosten van medicijnen transparant’

Nieuws
Patiënten moeten worden betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, want zij weten beter wat er nodig is dan de farmaceutische industrie. Dat stelt de Patiëntenvereniging Nederland in een oproep aan de politiek.
Piet H. de Jong
maandag 10 december 2018 om 03:00

Den Haag

De koepelorganisatie, waarbij 170 patiëntenverenigingen zijn aangesloten, acht het goed denkbaar dat medicijnen goedkoper geproduceerd kunnen worden als de fabrikant precies weet wat de vraag van patiënten is. Hoe de industrie nu tot de soms zeer hoge prijzen van nieuwe medicijnen komt, is onduidelijk. Patiëntenfederatie Nederland roept de Tweede Kamer op te zorgen voor meer transparantie over de kosten van medicijnen.

Kamerleden bespreken vandaag met minister Bruno Bruins (Medische Zorg) de initiatiefnota Big Farma: niet gezond. Die nota is ruim een jaar geleden geschreven door de fracties van PvdA, GroenLinks en SP.

Met tal van maatregelen willen deze fracties de ‘macht van de farmaceutische industrie aan banden leggen’. Ze storen zich eraan dat die industrie ‘over de ruggen van patiënten’ onderhandelt over nieuwe medicijnen en dat er ‘schimmige afspraken’ worden gemaakt.

In hun nota bepleiten de fracties van PvdA, GroenLinks en SP dat de onderhandelingen tussen de farmaceutische industrie en het kabinet over de prijs van medicijnen openbaar worden gemaakt.

Minister Bruins wil zo ver niet gaan, omdat dan ‘geen bedrijf meer bereid zal zijn deel te nemen aan de onderhandelingen’, heeft hij de Kamer in aanloop naar het debat van vandaag laten weten. Wel heeft hij de voorwaarde gesteld om zijn laatste bod bekend te maken, na een mislukte onderhandeling over een nieuw medicijn.

Thom Meens, woordvoerder van Patiëntenfederatie Nederland, heeft waardering voor de initiatiefnota van de drie fracties en zegt dat veel oplossingen gesteund worden door de koepelorganisatie. ‘Het is echt goed als er meer transparantie komt en we meer zicht krijgen op de prijsontwikkeling bij de farmaceutische industrie. Of die prijzen realistisch zijn, weten we nu niet.’

Meens wijst, ter illustratie, op het bericht vorige week dat Abbvie, een Amerikaanse fabrikant van medicijnen, besloot de prijs van het reumamedicijn Humira met maar liefst tachtig procent te verlagen. Die enorme prijsverlaging roept vragen op. Meens: ‘De industrie schermt vaak met de miljarden euro’s die gemoeid zouden zijn met het ­ontwikkelen van nieuwe medicijnen, maar dat is niet te ­controleren.’

Patiëntenfederatie Nederland bepleit verder een nieuw model van patiëntregisters. Nu dienen deze registers met patiëntgegevens vaak het belang van één farmaceutisch bedrijf. ‘Wij willen dat de data centraal worden opgeslagen en niet alleen beschikbaar zijn voor de farmaceutische industrie’, zegt Meens.

Volgens hem is een beter opgezet en toegankelijk patiëntenregister een investering die zichzelf terugverdient. Het leidt tot een ‘versnelling in het proces van markttoelating en vergoeding, zodat de totale ontwikkelingsduur voor een nieuw medicijn wordt verkort’, verwacht Meens. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

'Homogenezing', acceptatieplicht of 'voltooid leven': hierom worden deze omstreden wetsvoorstellen doorgezet

'Homogenezing' verbieden, een acceptatieplicht voor christelijke scholen, of 'voltooid leven'. De Raad van State is kritisch, maar libertijnse partijen gaan ermee door. Wetgeving is een voertuig van ideologie geworden.

Afbeelding

CDA-fractie wil af van Randstaddenken: overheid moet actief opkomen voor de regio

De kloof tussen stad en platteland is een te simpel beeld. De ongelijkheid in Nederland zit ingewikkelder in elkaar. Die ongelijkheid is ook het gevolg van overheidsbeleid dat zich liet leiden door rendementsdenken.

Afbeelding

Israël-liefde domineert bij de ChristenUnie. Maar er zijn steeds meer vraagtekens

In de ChristenUnie wordt opnieuw het debat aangezwengeld over het Israël-standpunt. Bijbelse beloften en hedendaagse politiek lopen in die gevoelige discussie door elkaar heen. ‘Over Israël praten is ingewikkeld.’

Afbeelding

Zeeland op weg naar de verkiezingen. 'Overal waar jodiumpillen worden uitgedeeld, moeten mensen mee kunnen praten'

Twaalf unieke provincies, met elk hun eigen sores en regionale karakter. Op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen zoekt het Nederlands Dagblad uit welke kwesties er spelen. Vandaag: Zeeland.

Afbeelding

Voormalig SGP'er Hans van de Breevaart begint als onderzoeker bij FVD

Oud-SGP’er Hans van de Breevaart start met ingang van deze maand bij het Renaissance Instituut, het Wetenschappelijk Instituut van de rechts-populistische partij Forum voor Democratie (FVD).

Afbeelding

Regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid lijden en niet meer kunnen werken

Er komt een regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid-klachten lijden en niet meer kunnen werken. Hoe de regeling eruit komt te zien, wordt binnenkort duidelijk.