Luister naar

Coalitie smoort de discussie over Siriz

Nieuws
Organisaties die hulp bieden bij onbedoelde zwangerschappen, zoals Siriz, mogen in hun hulpverlening en in bijvoorbeeld campagnes niet aansturen op één oplossing. Doen ze dat wel, dan krijgen ze geen subsidie.
Gerard Beverdam Eduard Sloot
woensdag 12 december 2018 om 03:00

Den Haag

Met die nieuwe eis heeft de regeringscoalitie een dreigende confrontatie over de keuzehulp aan zwangere vrouwen voorlopig afgewend. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) spreekt niet van een nieuwe eis, maar van ‘een sluitstuk’ op kwaliteitseisen die hij kortgeleden opstelde. Daarin staat al dat keuzehulp aan onbedoeld zwangere vrouwen niet sturend mag zijn.

De ChristenUniebewindsman heeft de Kamer dinsdagavond beloofd ‘indringend’ te gaan spreken met alle organisaties die keuzehulp aanbieden. ‘Als die gesprekken niet bevredigend zijn, zal ik dat onomwonden melden en aangeven dat die organisatie dan niet in aanmerking komt voor overheidsfinanciering.’

Regeringspartijen D66 en VVD hebben over de nieuwe eis een motie ingediend. Het ligt voor de hand dat er komende dinsdag een Kamermeerderheid vóór stemt. Daarmee lijkt het voor Siriz – nauw verbonden met de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) – onmogelijk nog langer mee te doen aan de Week van het Leven. Dat is een jaarlijks terugkerende themaweek (inclusief de Mars voor het Leven) voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven, en tegen abortus.

Twee weken geleden leidde de kwestie tot een verhit Kamerdebat. Verschillende partijen in de Kamer waren boos over de teksten op de website van de Week van het Leven (mede door Siriz georganiseerd) waarin stond dat abortus ‘nooit een oplossing’ is en ‘vrouwen niet sterker maakt’. D66 zei toen dat gesubsidieerde keuzehulporganisaties ‘niet betrokken mogen zijn bij activiteiten om het publiek te overtuigen van hun waarden ten aanzien van ongeboren leven’. Blokhuis zei toen dat dit hem ‘een streep te ver ging’.

compromis

Er is nu gekozen voor een compromis. Want Blokhuis zei dinsdagavond wel dat er een divers aanbod aan keuzehulp komt, en dat ook gesubsidieerde organisaties ‘met kracht hun idealen mogen blijven uitdragen, zolang er maar niet sprake is van één oplossingsrichting’. Blokhuis zei verder dat bij keuzehulp moet worden voldaan aan ‘alle eisen in de wet, met oog voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven en voor de keuzevrijheid van de vrouw’. Die keuzevrijheid moet volgens hem ‘aan het begin en eind voorop staan’.

Volgens SGP’er Kees van der Staaij is de motie die D66 en VVD nu hebben ingediend, niettemin bedoeld om Siriz ‘te muilkorven’. Hij zei dat Siriz voor de zorg die wordt verleend ‘een lintje verdient’ gezien de hoge cliënttevredenheid, en verwijt het progressieve deel van de Kamer dat niet met open vizier wordt gestreden. ‘Er worden veel spijkers op laag water gezocht.’ D66’er Vera Bergkamp erkende dat de laatste tijd vooral Siriz onder het vergrootglas heeft gelegen, maar dat de eis over niet-eenzijdige uitingen ook voor andere organisaties geldt. ‘Geen enkele organisatie voor keuzehulp mag aansturen op één oplossingsrichting.’

Blokhuis ziet niks in een verdergaand voorstel van PvdA en GroenLinks, dat hulporganisaties zoals Siriz niet verbonden mogen zijn met organisaties die zich uitspreken tegen abortus. In het voorstel van de coalitiepartijen VVD en D66 mogen organisaties wel hun eigen visie blijven uitdragen, al mogen ze ‘niet eenzijdig één oplossingsrichting belichten’. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Adema overleeft motie van wantrouwen; veel irritatie in mestdebat tussen coalitiepartijen D66 en ChristenUnie

Minister Piet Adema (Landbouw) heeft een motie van wantrouwen vanuit de Tweede Kamer overleefd. In een afrondend Kamerdebat over Adema's mestbeleid kwamen D66 en ChristenUnie hard in aanvaring.

Afbeelding

Coalitie gefrustreerd over opstelling linkse partijen in salderingsdebat

In het debat over de salderingsregeling voor zonnepanelen staan de verhoudingen tussen de regeringspartijen en GroenLinks/PvdA op scherp. Met name het feit dat de linkse partijen hun steun koppelen aan ander kabinetsbeleid wekt wrevel.

Afbeelding

Adema diep door het stof. Maar hij weet niet zeker of boeren méér mest mogen blijven uitrijden

Mogen Nederlandse boeren de komende jaren nog méér mest blijven uitrijden? Ondanks alle tumult weet minister Adema dat nog steeds niet zeker. Woensdag ging hij diep door het stof in de Tweede Kamer.

Afbeelding

Wat volgt er na de komma van de excuses voor het slavernijverleden?

Een komma, geen punt, zei premier Mark Rutte over de excuses voor het slavernijverleden die hij 19 december aanbood. Maar wat volgt er precies na die komma, vroeg de Tweede Kamer zich woensdag af.

Afbeelding

Kabinet gokte en verloor in mestconflict met Brussel, maar gaat zelf over de handhaving

Het kabinet ging er voetstoots van uit dat het glasheldere afspraken met de Europese Commissie over het Nederlandse mestbeleid straffeloos kon negeren. Geen gekke gedachte, want lidstaten moeten die EU-wetten zélf handhaven.

Afbeelding

Het kabinet heeft het minimumloon flink verhoogd, 'maar dat is niet genoeg'

Dat zegt Peter Heijkoop namens alle wethouders Sociale Zaken. Heijkoop - die zelf wethouder is in Dordrecht - is vandaag één van de sprekers tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over rondkomen.