Planbureau: kabinet haalt klimaatdoelen nooit

De milieurekenmeesters van het kabinet zien het halen van het ­Urgenda-doel als onrealistisch. De door de rechter bevolen 25 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2020 haalt het kabinet niet.

Politiek

meer ‘Politiek’