Luister naar

SGP waarschuwt landen voor meerouderschap

Nieuws
SGP-leider Kees van der Staaij waarschuwt andere landen alert te zijn op een nieuw Nederlands ‘exportproduct’: het meerouderschap. Dit wordt doorgedrukt door een ‘koppige elite’ in politiek en media.
Gerard Beverdam
vrijdag 29 maart 2019 om 03:00

Den Haag – Verona

Dat zegt SGP-leider Kees van der ­Staaij vandaag op het Wereld Gezinscongres in het Italiaanse Verona, waaraan allerlei organisaties meedoen die het ‘natuurlijke gezin’ willen ondersteunen. Later dit jaar wil het Nederlandse kabinet besluiten nemen over de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Een van de voorstellen is dat kinderen maximaal vier wettelijke ouders mogen hebben, die het ouderlijk gezag dragen. Nu is dat maximaal twee.

Maar in het zevenhonderd pagina’s tellende rapport van de staatscommissie worden slechts tien pagina’s besteed aan de pedagogische en psychologische aspecten voor kinderen, houdt Van der Staaij de congresgangers voor. ‘We moeten er serieus rekening mee houden dat Nederland opnieuw het slachtoffer wordt van de koppige elite in media en politiek, die ons natuurlijke leven, vrijheid en gezin in hun libertijnse model proberen te persen.’ Ook andere landen moeten hierop voorbereid zijn, zegt Van der Staaij.

belangen kind

De belangen van kinderen sneeuwen bij meerouderschap onder, zegt de SGP-voorman, en onderzoeksresultaten zijn volgens hem vaak ideologisch gekleurd. Hij wijst op het ‘immense belang van hechting’ voor kinderen, en is verbaasd dat onderzoekers ‘zo stil blijven’ over de ‘zwakke beweringen’ van de staatscommissie.

Van der Staaij roept op tot meer ‘internationaal en nationaal’ onderzoek. ‘Wat zal het resultaat zijn van de kolossale ambitie om de wijsheid van onze Schepper, om kinderen twee ouders te geven, te herzien?’

Volgens de SGP-voorman hebben ontwikkelingen in de afgelopen jaren geleid tot bezorgdheid bij veel christenen in Nederland. Hij vreest dat, nadat Nederland ‘de dubieuze eer’ had om als eerste land ter wereld het homohuwelijk in te voeren, nu het meerouderschap de nieuwe beweging is die wordt uitgerold over de wereld.

alliantie

Het valt Van der Staaij op dat steun voor het ‘natuurlijke gezin’ vaak wordt weggezet als ‘een orthodox-christelijke antihomocampagne’. Daardoor blijft het moeilijk buiten geloofsgemeenschappen support te verzamelen voor het gezin met één vader en één moeder, zegt de SGP-voorman in Verona. Hij vertelt over de oprichting van een alliantie van ‘pro-family’-organisaties in Nederland, afgelopen jaar. ‘Katholieke en protestantse organisaties die tientallen jaren gescheiden optrokken, werken nu samen en leren veel van elkaar. Ik hoop dat u ons kunt inspireren hoe we onze alliantie kunnen verbreden’, aldus Van der Staaij tegen de congresgangers.

Als parlementariër van een land waar het homohuwelijk als eerste werd ingevoerd en nu het meerouderschap wellicht wordt gelegaliseerd, zegt hij zich ‘ongemakkelijk’ te voelen het gezinscongres toe te spreken. Maar de maatschappelijke realiteit moet niet uit het oog worden verloren, aldus de SGP’er: ook in Nederland staat meer dan 95 procent van de kinderen onder toezicht van één vader en één moeder. ‘Er zal altijd een overweldigende steun zijn voor het natuurlijke gezin, omdat het de wijsheid van onze Schepper weerspiegelt.’ Ook al is de wettelijke norm in veel landen aangepast, toch blijft de realiteit anders, aldus Van der Staaij.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

'Homogenezing', acceptatieplicht of 'voltooid leven': hierom worden deze omstreden wetsvoorstellen doorgezet

'Homogenezing' verbieden, een acceptatieplicht voor christelijke scholen, of 'voltooid leven'. De Raad van State is kritisch, maar libertijnse partijen gaan ermee door. Wetgeving is een voertuig van ideologie geworden.

Afbeelding

CDA-fractie wil af van Randstaddenken: overheid moet actief opkomen voor de regio

De kloof tussen stad en platteland is een te simpel beeld. De ongelijkheid in Nederland zit ingewikkelder in elkaar. Die ongelijkheid is ook het gevolg van overheidsbeleid dat zich liet leiden door rendementsdenken.

Afbeelding

Israël-liefde domineert bij de ChristenUnie. Maar er zijn steeds meer vraagtekens

In de ChristenUnie wordt opnieuw het debat aangezwengeld over het Israël-standpunt. Bijbelse beloften en hedendaagse politiek lopen in die gevoelige discussie door elkaar heen. ‘Over Israël praten is ingewikkeld.’

Afbeelding

Zeeland op weg naar de verkiezingen. 'Overal waar jodiumpillen worden uitgedeeld, moeten mensen mee kunnen praten'

Twaalf unieke provincies, met elk hun eigen sores en regionale karakter. Op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen zoekt het Nederlands Dagblad uit welke kwesties er spelen. Vandaag: Zeeland.

Afbeelding

Voormalig SGP'er Hans van de Breevaart begint als onderzoeker bij FVD

Oud-SGP’er Hans van de Breevaart start met ingang van deze maand bij het Renaissance Instituut, het Wetenschappelijk Instituut van de rechts-populistische partij Forum voor Democratie (FVD).

Afbeelding

Regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid lijden en niet meer kunnen werken

Er komt een regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid-klachten lijden en niet meer kunnen werken. Hoe de regeling eruit komt te zien, wordt binnenkort duidelijk.