‘Britten vatten ideaal van hechte EU verkeerd op’

Het Europese ideaal is dat de bevolking elkaar steeds beter leert kennen, en niet het toewerken naar één staat. De Britten hebben het Europese streven naar ‘een steeds hechtere unie’ altijd verkeerd gelezen.

Politiek

meer ‘Politiek’