SGP: maak ruim baan voor lokale energieprojecten

De overheid moet veel sterker dan tot nu toe lokale energieprojecten ondersteunen. Dat vergroot het draagvlak voor de energietransitie en speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Politiek

meer ‘Politiek’