Luister naar

Advies: nu geen vaccinatieplicht nodig

Nieuws
Alleen wanneer de vaccinatiegraad voor mazelen te ver daalt, moeten ouders die hun kinderen naar de kinderopvang willen brengen hun kinderen verplicht laten inenten. Zo’n verplichting is er nu nog niet.
Gerard Beverdam Eduard Sloot
maandag 1 juli 2019 om 11:47

Den Haag

Dat stelt een commissie onder leiding van oud-PvdA-Kamerlid Roos Ver­meij in een advies aan het kabinet. Om het advies was gevraagd vanwege zorgen over de gevolgen van de gedaalde vaccinatiegraad voor de gezondheid van kinderen die naar de kinderopvang gaan.

Het is onwenselijk dat kinderopvangcentra zelf gaan bepalen of kinderen ingeënt moeten zijn, stelt de commissie, die daarom niks ziet in het D66-voorstel om kinderopvangbedrijven de wettelijke mogelijkheid te geven niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Volgens de commissie is de overheid juist aan zet, en moet de keuze voor eventuele maatregelen niet op het bord van de kinderopvang worden gelegd. Bovendien is de gedaalde vaccinatiegraad ‘een maatschappelijk probleem dat niet alleen speelt in de kinderopvang’, stelt de adviescommissie

Als zelfstandige organisaties staat het kinderopvangcentra nu echter vrij om regels te stellen, aldus commissievoorzitter Vermeij. Ze vindt niet dat haar commissie duikt voor de vraag wat kinderopvangcentra wel of niet mogen vragen. ‘Ik denk juist dat wij duidelijk een richting aangeven, door te zeggen dat het onwenselijk is dat de kinderopvang zelf regels stelt, en dat de overheid aan zet is.’

In een eerste reactie zeggen de staatssecretarissen Tamara van Ark (Sociale Zaken) en Paul Blokhuis (Volks­gezondheid) dat er meer duidelijkheid moet komen voor kinder­opvangcentra, over wat ze wel en niet mogen. Blokhuis ziet een risico als steeds meer opvangbedrijven eisen dat kinderen zijn gevaccineerd en alle niet-gevaccineerde kinderen bij elkaar terechtkomen. ‘Dan krijg je een broeinest.’ Ook kinderopvangcentra willen duidelijkheid en liever geen willekeur, stelt Van Ark. Zij wil na de zomer met een reactie op het advies komen. Van Ark wil sowieso voorbereidingen treffen voor een wettelijke vaccinatieplicht voor de kinderopvang, voor als de vaccinatiegraad te ver daalt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde vorige week dat de vaccinatiegraad zich na een jarenlange daling stabiliseert en bij sommige groepen licht stijgt. Niettemin ligt de vaccinatiegraad van 90,2 procent nog onder de norm van 95 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert.

minder vrijblijvendheid

De commissie noemt de huidige vaccinatiegraad zorgwekkend en vindt dat sprake is van code oranje. Dat vraagt volgens de commissie om méér normstelling door de overheid, minder vrijblijvendheid (bijvoorbeeld: ouders die niet vaccineren uitnodigen voor een gesprek), en méér communicatie – ook met kinderen vanaf negen jaar. ‘Op die manier worden kinderen serieus genomen en in staat gesteld het gesprek met hun ouders aan te gaan, of richting zorgprofessionals hun mening kenbaar te maken.’ Vermeij zegt desgevraagd dat deze aanbeveling niet is bedoeld om spanning tussen kinderen en ouders te creëren, maar dat de informatie nu te veel op volwassenen is gericht. ‘Kinderen moeten algemene informatie over vaccinatie krijgen.’ Vanaf zestien jaar mogen kinderen nu zelf beslissen of zij gevaccineerd willen worden.

Wanneer de vaccinatiegraad onder een kritieke grens daalt, is volgens de commissie sprake van code rood. De overheid moet die grens vaststellen, adviseert de commissie. Zakt de vaccinatiegraad daaronder, dan moet vaccinatie voor kinderen op de kinderopvang verplicht worden gesteld, vindt de commissie-Vermeij. Werkt die maatregel ook niet, dan komt volgens de commissie een algemene vaccinatieplicht in beeld.

Het advies was voor regeringspartij D66 maandag aanleiding haar eerdere voorstel aan te scherpen. Volgens die partij is het nu al code rood. Als de vaccinatiegraad onder de 90 procent komt, moet er voor alle kinderopvangcentra een vaccinatieplicht gaan gelden, aldus de partij. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Zeeland op weg naar de verkiezingen. 'Overal waar jodiumpillen worden uitgedeeld, moeten mensen mee kunnen praten'

Twaalf unieke provincies, met elk hun eigen sores en regionale karakter. Op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen zoekt het Nederlands Dagblad uit welke kwesties er spelen. Vandaag: Zeeland.

Afbeelding

Voormalig SGP'er Hans van de Breevaart begint als onderzoeker bij FVD

Oud-SGP’er Hans van de Breevaart start met ingang van deze maand bij het Renaissance Instituut, het Wetenschappelijk Instituut van de rechts-populistische partij Forum voor Democratie (FVD).

Afbeelding

Regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid lijden en niet meer kunnen werken

Er komt een regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid-klachten lijden en niet meer kunnen werken. Hoe de regeling eruit komt te zien, wordt binnenkort duidelijk.

Afbeelding

Staarde kabinet zich blind op coronabestrijding? 'Hoogoplopende conflicten tussen bewindspersonen'

Tweede Kamerleden hekelen de tunnelvisie van het kabinet in de beginfase van de coronacrisis. Ze vinden dat het kabinet zich blind staarde op het OMT.

Afbeelding

Kandidaatstelling veroordeelde Jezus Leeft-fakkeldrager loopt in de soep

Max Van den Berg, die met een fakkel voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond, wordt toch geen kandidaat voor Jezus Leeft bij de Provinciale Statenverkiezingen.

Afbeelding

Telkens buitenspel gezet, maar nu mag de Kamer eindelijk in debat over de aanpak van de coronacrisis

Bijna een jaar na de presentatie van het eerste deelrapport over de coronacrisis gaat de Tweede Kamer vandaag in debat met minister Kuipers. Wat wil de Kamer met dit debat bereiken? Vijf vragen en antwoorden.