*

Steun voor middelbare scholen in krimpregio’s

Middelbare scholen in krimpregio’s krijgen de komende twee jaar 25 miljoen euro extra. Dat geld is bedoeld om fusie of samenwerking tussen scholen mogelijk te maken en zo de terugloop van het aantal leerlingen op te vangen.