Kabinet gokte en verloor in mestconflict met Brussel, maar gaat zelf over de handhaving

Achtergrond
Het kabinet ging er voetstoots van uit dat het glasheldere afspraken met de Europese Commissie over het Nederlandse mestbeleid straffeloos kon negeren. Geen gekke gedachte, want lidstaten moeten die EU-wetten zélf handhaven. En de handhaving van milieuregels stelt in Nederland weinig voor.
Yvonne Hofs / vk
woensdag 25 januari 2023 om 03:22 aangepast 09:30
Adema heeft de Tweede Kamer dinsdag in een nieuwe Kamerbrief tekst en uitleg gegeven over zijn handelen. Hij spreekt daarin opnieuw van een ‘verkeerde inschatting’.
Adema heeft de Tweede Kamer dinsdag in een nieuwe Kamerbrief tekst en uitleg gegeven over zijn handelen. Hij spreekt daarin opnieuw van een ‘verkeerde inschatting’. beeld anp / Bart Maat

Den Haag

Een deel van de Tweede Kamer wil landbouwminister Adema woensdag ter verantwoording roepen, omdat hij in eerste instantie willens en wetens de Brusselse derogatiebeschikking naast zich neerlegde. De Europese Commissie (EC) heeft Nederland drie jaar de tijd gegund om zich aan de Europese mestnormen te conformeren, maar die concessie is wel aan strikte voorwaarden gebonden. Een van die voorwaarden is dat Nederlandse boeren met ingang van dit jaar een onbemeste bufferstrook van minimaal 3 meter breed langs sloten en beken aanhouden. Door de oevers van waterlopen niet te bemesten komen er – hopelijk – minder nitraten en fosfaten in het oppervlaktewater terecht.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

'Homogenezing', acceptatieplicht of 'voltooid leven': hierom worden deze omstreden wetsvoorstellen doorgezet

'Homogenezing' verbieden, een acceptatieplicht voor christelijke scholen, of 'voltooid leven'. De Raad van State is kritisch, maar libertijnse partijen gaan ermee door. Wetgeving is een voertuig van ideologie geworden.

Afbeelding

CDA-fractie wil af van Randstaddenken: overheid moet actief opkomen voor de regio

De kloof tussen stad en platteland is een te simpel beeld. De ongelijkheid in Nederland zit ingewikkelder in elkaar. Die ongelijkheid is ook het gevolg van overheidsbeleid dat zich liet leiden door rendementsdenken.

Afbeelding

Israël-liefde domineert bij de ChristenUnie. Maar er zijn steeds meer vraagtekens

In de ChristenUnie wordt opnieuw het debat aangezwengeld over het Israël-standpunt. Bijbelse beloften en hedendaagse politiek lopen in die gevoelige discussie door elkaar heen. ‘Over Israël praten is ingewikkeld.’

Afbeelding

Zeeland op weg naar de verkiezingen. 'Overal waar jodiumpillen worden uitgedeeld, moeten mensen mee kunnen praten'

Twaalf unieke provincies, met elk hun eigen sores en regionale karakter. Op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen zoekt het Nederlands Dagblad uit welke kwesties er spelen. Vandaag: Zeeland.

Afbeelding

Voormalig SGP'er Hans van de Breevaart begint als onderzoeker bij FVD

Oud-SGP’er Hans van de Breevaart start met ingang van deze maand bij het Renaissance Instituut, het Wetenschappelijk Instituut van de rechts-populistische partij Forum voor Democratie (FVD).

Afbeelding

Regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid lijden en niet meer kunnen werken

Er komt een regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid-klachten lijden en niet meer kunnen werken. Hoe de regeling eruit komt te zien, wordt binnenkort duidelijk.