Adema: straks alleen maar duurzame producten in supermarkt

Nieuws
Nederlandse boeren moeten vanaf 2040 alleen nog maar duurzaam boeren, en ook in de supermarkten moeten dan alleen nog maar groen geproduceerde producten liggen, zegt landbouwminister Piet Adema. De afspraken die hij wil vastleggen in het landbouwakkoord moeten daartoe leiden. ‘Mijn bedoeling is om de schappen met duurzame producten te vullen. En dat het geen keuzemenu meer is’, aldus de bewindsman in een toelichting op zijn plannen op vrijdag.
anp
vrijdag 25 november 2022 om 20:51
Supermarkt
Supermarkt beeld anp/ Hollandse Hoogte / Berlinda van dam

Het kabinet wil al langer dat kringlooplandbouw het uitgangspunt wordt. Dat betekent dat grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden en dat de uitstoot van broeikasgassen en stikstof drastisch omlaag gaan. ‘We verleggen het uitgangspunt, van massaproductie tegen de laagste prijs naar een systeem waarin klimaat, bodem, water en biodiversiteit leidend zijn voor waar, wat en hoe boeren kunnen produceren’, beschrijft Adema zijn plannen in een brief aan de Kamer.

Dat boeren ook een eerlijke prijs krijgen voor hun duurzame producten, moet worden afgedwongen door ‘harde afspraken te maken met de keten’. Met de keten worden onder meer voedselverwerkers en supermarkten bedoeld. Als het niet lukt met die bedrijven afspraken te maken, ‘dan gaan ..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Fel debat in Kamer over rol van kerken bij armenzorg. 'Het zijn partners die we keihard nodig hebben'

De rol van kerken bij armoedebestrijding leidde woensdag tot een felle discussie in de Tweede Kamer. ‘Kijk niet naar de kerken, maar naar het kapitaal.’

Afbeelding

Kamer debatteert over migratie-top: 'Hoe vindt de premier zelf dat het gaat?'

Versteviging van de Europese buitengrenzen met hekken: Het is een van de thema's die donderdag en vrijdag wordt besproken op de Europese top over migratie.

Afbeelding

CDA: maak onderscheid tussen echte vluchtelingen en tijdelijke bescherming

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat Nederland net als België en Duitsland statushouders in twee categorieën gaat opdelen: echte vluchtelingen, en mensen die tijdelijk bescherming zoeken.

Afbeelding

Herinvoering van de dienstplicht klinkt goed. Maar is het ook realistisch?

Bij verkiezingen duikt het plan telkens weer op: voer maatschappelijke diensttijd of dienstplicht in. Maar is het realistisch dat ons huidige leger jaarlijks tienduizenden jongeren hun dienstplicht kan laten vervullen?

Afbeelding

De kazerne van Assen mag toch openblijven. En dat komt sommige partijen goed uit

Voor het CDA en de ChristenUnie komt het goed uit dat de kazerne in Assen tóch open blijft. Net voor de Provinciale Statenverkiezingen claimen zij hun winst: zie je wel, de regio wordt niet vergeten.

Afbeelding

'Homogenezing', acceptatieplicht of 'voltooid leven': hierom worden deze omstreden wetsvoorstellen doorgezet

'Homogenezing' verbieden, een acceptatieplicht voor christelijke scholen, of 'voltooid leven'. De Raad van State is kritisch, maar libertijnse partijen gaan ermee door. Wetgeving is een voertuig van ideologie geworden.