Kabinet probeert vergroening te redden. ‘Investeringen in verduurzaming zijn juist nu urgent’

Nieuws
De zogeheten Porthos-uitspraak van de Raad van State heeft grote gevolgen voor onder meer de economie en de landbouw en vooral ook de verduurzaming in deze sectoren. Tientallen miljardenprojecten staan op de tocht door het gebrek aan stikstofruimte.
Yvonne Hamar Schram (bvz) / anp Bauke Schram (pse) / anp
vrijdag 25 november 2022 om 20:43
Minister Christianne van der Wal (links) op weg naar het kabinetsberaad vrijdag over nieuwe stikstofmaatregelen.
Minister Christianne van der Wal (links) op weg naar het kabinetsberaad vrijdag over nieuwe stikstofmaatregelen. beeld anp / Robin Utrecht

Den Haag

Stikstofminister Christianne van der Wal schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland ten opzichte van buurlanden ook achterop kan raken met de verduurzaming van de economie en landbouw en het behalen van de klimaatdoelen.

De uitspraak van begin november houdt in dat bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te stoten. De vrijstelling die het kabinet de afgelopen jaren aan de bouwwereld had gegund, was juridisch niet houdbaar. Daarom moet nu per project berekend worden wat de stikstofuitstoot is en wat dit betekent voor de natuur. Pas als dit gunstig uitpakt, komt er een vergunning en mag de bouw doorgaan. 

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Kamer debatteert over migratie-top: 'Hoe vindt de premier zelf dat het gaat?'

Versteviging van de Europese buitengrenzen met hekken: Het is een van de thema's die donderdag en vrijdag wordt besproken op de Europese top over migratie.

Afbeelding

CDA: maak onderscheid tussen echte vluchtelingen en tijdelijke bescherming

De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat Nederland net als België en Duitsland statushouders in twee categorieën gaat opdelen: echte vluchtelingen, en mensen die tijdelijk bescherming zoeken.

Afbeelding

Herinvoering van de dienstplicht klinkt goed. Maar is het ook realistisch?

Bij verkiezingen duikt het plan telkens weer op: voer maatschappelijke diensttijd of dienstplicht in. Maar is het realistisch dat ons huidige leger jaarlijks tienduizenden jongeren hun dienstplicht kan laten vervullen?

Afbeelding

De kazerne van Assen mag toch openblijven. En dat komt sommige partijen goed uit

Voor het CDA en de ChristenUnie komt het goed uit dat de kazerne in Assen tóch open blijft. Net voor de Provinciale Statenverkiezingen claimen zij hun winst: zie je wel, de regio wordt niet vergeten.

Afbeelding

'Homogenezing', acceptatieplicht of 'voltooid leven': hierom worden deze omstreden wetsvoorstellen doorgezet

'Homogenezing' verbieden, een acceptatieplicht voor christelijke scholen, of 'voltooid leven'. De Raad van State is kritisch, maar libertijnse partijen gaan ermee door. Wetgeving is een voertuig van ideologie geworden.

Afbeelding

CDA-fractie wil af van Randstaddenken: overheid moet actief opkomen voor de regio

De kloof tussen stad en platteland is een te simpel beeld. De ongelijkheid in Nederland zit ingewikkelder in elkaar. Die ongelijkheid is ook het gevolg van overheidsbeleid dat zich liet leiden door rendementsdenken.