In de zoektocht naar betere omgangsvormen vindt de Kamer weinig houvast in de regels

Achtergrond
Na weer een week vol incidenten, zochten Kamerleden donderdag naar manieren om de onderlinge omgangsvormen te verbeteren.
Natalie Righton / vk
vrijdag 30 september 2022 om 04:25 aangepast 07:07
Kees van der Staaij
Kees van der Staaij beeld anp / Phil Nijhuis

Dat bleek nog niet zo eenvoudig. ‘Het criterium van wat bedreiging is, wordt enorm opgerekt.’

Mag het ene Tweede Kamerlid zeggen dat hij vindt dat een ander Kamerlid geliquideerd moet worden? Het antwoord is overduidelijk ‘nee’. Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, en mogelijk zelfs het Wetboek van Strafrecht, biedt genoeg aanknopingspunten om hiertegen op te treden. Zo’n oproep is in de Kamer dan ook nog nooit gedaan.

Toch bepleitten fractievoorzitters Jan Paternotte (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) donderdag in een Kamerdebat dat expliciet in het Reglement van Orde wordt opgenomen dat Kamerleden elkaar niet mogen ‘bedreigen’. Zij zien de laatste jaren ‘steeds vaker gebeuren dat collega’s worden geïntimideerd tijdens debatte..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

'Homogenezing', acceptatieplicht of 'voltooid leven': hierom worden deze omstreden wetsvoorstellen doorgezet

'Homogenezing' verbieden, een acceptatieplicht voor christelijke scholen, of 'voltooid leven'. De Raad van State is kritisch, maar libertijnse partijen gaan ermee door. Wetgeving is een voertuig van ideologie geworden.

Afbeelding

CDA-fractie wil af van Randstaddenken: overheid moet actief opkomen voor de regio

De kloof tussen stad en platteland is een te simpel beeld. De ongelijkheid in Nederland zit ingewikkelder in elkaar. Die ongelijkheid is ook het gevolg van overheidsbeleid dat zich liet leiden door rendementsdenken.

Afbeelding

Israël-liefde domineert bij de ChristenUnie. Maar er zijn steeds meer vraagtekens

In de ChristenUnie wordt opnieuw het debat aangezwengeld over het Israël-standpunt. Bijbelse beloften en hedendaagse politiek lopen in die gevoelige discussie door elkaar heen. ‘Over Israël praten is ingewikkeld.’

Afbeelding

Zeeland op weg naar de verkiezingen. 'Overal waar jodiumpillen worden uitgedeeld, moeten mensen mee kunnen praten'

Twaalf unieke provincies, met elk hun eigen sores en regionale karakter. Op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen zoekt het Nederlands Dagblad uit welke kwesties er spelen. Vandaag: Zeeland.

Afbeelding

Voormalig SGP'er Hans van de Breevaart begint als onderzoeker bij FVD

Oud-SGP’er Hans van de Breevaart start met ingang van deze maand bij het Renaissance Instituut, het Wetenschappelijk Instituut van de rechts-populistische partij Forum voor Democratie (FVD).

Afbeelding

Regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid lijden en niet meer kunnen werken

Er komt een regeling voor zorgmedewerkers die al twee jaar aan longcovid-klachten lijden en niet meer kunnen werken. Hoe de regeling eruit komt te zien, wordt binnenkort duidelijk.