‘Het vertrouwen tussen overheid en burgers wordt niet hersteld op korte termijn’

Interview
Het ‘politieke spelletje’ van de Algemene Politieke Beschouwingen draagt niet bij aan herstel van vertrouwen, zegt politicoloog Tom Louwerse. Toch lijkt dat juist nu noodzakelijk: deze week bleek dat de meeste Nederlanders ontevreden zijn over het kabinet-Rutte IV. Wat kan het kabinet donderdag nog doen, op de tweede dag van het jaarlijkse marathondebat?
Ilse Brandemann
woensdag 21 september 2022 om 21:13 aangepast 10:22
‘Rutte steekt tijdens dit soort debatten vaak zijn hand uit richting de oppositie.'
‘Rutte steekt tijdens dit soort debatten vaak zijn hand uit richting de oppositie.' beeld anp / Peter Hilz

Het vertrouwen in de politiek was woensdag een terugkerend thema tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Wat gaat het kabinet doen voor de bestaanszekerheid op lange termijn? ‘Het vertrouwen in dit kabinet is tot een dieptepunt gedaald omdat er voortdurend paniekvoetbal wordt gespeeld’, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. Een langetermijnvisie ontbreekt, vindt ook Attje Kuiken, fractievoorzitter van Partij van de Arbeid. En Kees van der Staaij (SGP), verwijzend naar de Babylonische spraakverwarring: ‘Op steeds hogere toon praten we langs elkaar heen. Met als gevolg dat wantrouwen het wint van het broodnodige vertrouwen.’

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

VVD-achterban verliest geduld. 'Mark schiet eens op', waarschuwt fractievoorzitter Sophie Hermans

De VVD wil dat het kabinet op korte termijn met concrete maatregelen komt om het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt in te perken. Sommige partijleden willen dat de VVD nu al uit het kabinet stapt.

Afbeelding

ChristenUnie-partijleider Mirjam Bikker op congres: 'Verantwoordelijkheid pakken in opvang asielzoekers'

In plaats van ‘stoere plannetjes voor de korte termijn’ moet Nederland zijn verantwoordelijkheid pakken in het opvangen van asielzoekers. Dat zei Mirjam Bikker zaterdag op het congres van de ChristenUnie.

Afbeelding

SP herziet na kwart eeuw eigen principes: geen strijd meer voor een maximumloon of vertrek uit de NAVO

De SP stemt zaterdag op haar ledencongres voor het eerst in een kwarteeuw over herziening van het beginselprogramma. De strijd voor meer zeggenschap van werknemers blijft.

Afbeelding

ChristenUnie-voorzitter Ankie van Tatenhove: 'De uitersten laten zich steeds meer horen'

De flanken roeren zich binnen de ChristenUnie, ziet partijvoorzitter Ankie van Tatenhove. Of het nu gaat om asiel, klimaat of homoseksualiteit: leden schromen niet hun mening kenbaar te maken.

Afbeelding

Hoe 'voltooid leven' al steeds meer verweven raakt met de huidige euthanasiepraktijk

De maatschappelijke opvattingen over zelfbeschikking en 'voltooid leven' raken steeds meer verweven met de bestaande euthanasiepraktijk. Is er wel een aparte stervensregeling nodig voor mensen die 'klaar met leven' zijn?

Afbeelding

Uitvoeringsorganisaties hekelen spreidingswet in huidige vorm: 'Daar passen wij voor'

De wet om asielzoekers te verdelen over gemeenten is hard nodig om de opvangcrisis te bezweren, maar in zijn huidige vorm te onuitvoerbaar en complex, zeggen uitvoerende organisaties donderdag in een rondetafelgesprek.